ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
สถิติวันนี้ : 117  
สถิติเดือนนี้ : 2,951  
สถิติปีนี้ : 48,798  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,099  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

ย้อนกลับ
   ผลงานการวิจัย
   การพัฒนาระบบการจำหน่ายที่ส่งเสริมการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (พ.ศ.2562)
   รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากการรับประทานกลอยพิษ
   แผลดีด้วยมือครู
   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด Resistive Exercise Band และฝึกการทรงตัว Balance training ต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยจิตเวช
   ผลของการเตรียมตัวเพื่อคลอดต่อการแสดงพฤติกรรมการเผชิญความปวดขณะรอคลอด
   ตัวแปรคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาล
   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย
   ความชุกของเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในจังหวัดกาฬสินธุ์
   การสร้างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
   การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้สูงอายุที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว
   การดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน และอัมพาตเต็มตัว ในจังหวัดกาฬสินธุ์
   แบบเสนอโครงการวิจัย
   คำแนะนำในการส่งรายงานการวิจัยฉบับย่อ
   การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กพัฒนาการล่าช้า
   การรับรู้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อการรับรองคุณภาพซ้ำ
   การ พัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวในคลินิกเบาหวาน

มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 1  
   


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.