วันที่ 4 ธันวาคม 2566โรงพยาบาล...     วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงพยาบา...     วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงพยาบา...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 เข็มมุ่ง (Hoshin Plan)
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 อัตลักษณ์
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 นโยบายสำคัญโรงพยาบาล
 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 Green&Clean ลดโลกร้อน
 IT Cyber Security
 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 ระเบียนปฏิบัติ
 ความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ
 การส่งข้อมูลผู้ป่วย Sociel Media

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 8  
สถิติเดือนนี้ : 804  
สถิติปีนี้ : 54,002  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 786,578  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  


   ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2566โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ เปิดห้องรับบริจาคโลหิต เพื่อให้เพียงพอต่อผู้บริจาคโลหิตและสามารถจัดหาโลหิตได้เพียงพอ ปลอดภัย มีคุณภาพสูงสุด [แสดงจำนวน 12 ครั้ง]
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ เปิดห้องผ่าตัด 2 อาคารข้างตึกอำนวยการ เพื่อให้บริการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย [แสดงจำนวน 5 ครั้ง]
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยบริการสาธารณสุข ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [แสดงจำนวน 9 ครั้ง]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 
   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
เเบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเเพทย์ ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [แสดงจำนวน 27 ครั้ง]
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ดส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [แสดงจำนวน 25 ครั้ง]
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบฯ 2566 [แสดงจำนวน 42 ครั้ง]
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 
   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [แสดงจำนวน 416 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [แสดงจำนวน 140 ครั้ง]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [แสดงจำนวน 191 ครั้ง]
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 
   ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินการงานชมรมคุณธรรมจริยธรรม รอบ12เดือน 2566 [แสดงจำนวน 140 ครั้ง]
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [แสดงจำนวน 349 ครั้ง]
MOIT1 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) [แสดงจำนวน 281 ครั้ง]
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 


 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 

 
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 043-812981, 043-815939, สายตรงประชาสัมพันธุ์ 043-812714
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.