โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสม...      ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบก...     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนัก...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
สถิติวันนี้ : 40  
สถิติเดือนนี้ : 4,617  
สถิติปีนี้ : 55,664  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 669,965  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  


   โครงการร่วมบริจากเพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง ยอดบริจาค 4,300,000.00 บาท
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ยอดบริจาค 2,500,000.00 บาท
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ยอดบริจาค 1,030,000.00 บาท
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 720,000.00 บาท
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
        ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกกลุ่มน ..... (อ่านต่อ)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุริตแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ [แสดงจำนวน 0 ครั้ง]
        ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธ ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [แสดงจำนวน 24 ครั้ง]
        เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือก ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 744 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 676 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 812 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามเหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [แสดงจำนวน 4 ครั้ง]
       จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามเหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ ภาพ 3 มิติ ชนิดกล้องปรับได้ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 6,000,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) ด้วยงบ [แสดงจำนวน 8 ครั้ง]
       กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ ภาพ 3 มิติ ชนิดกล้องปรับได้ จำนวน 1 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
        เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ [แสดงจำนวน 45 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(คนงาน)(เพศชาย,เพศหญิง) [แสดงจำนวน 220 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(คนงาน)(เพศชาย,เพศหญิง) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [แสดงจำนวน 128 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   ตรวจสอบภายใน
(MOIT2) ข้อ.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน [แสดงจำนวน 8 ครั้ง]
       (MOIT2) ข้อ.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ..... (อ่านต่อ)
(MOIT2) ข้อ.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 [แสดงจำนวน 5 ครั้ง]
       (MOIT2) ข้อ.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ..... (อ่านต่อ)
(MOIT2) ข้อ.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 [แสดงจำนวน 9 ครั้ง]
       (MOIT2) ข้อ.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 
 Knowledge
 โรคไข้เลือดออก
 จริยธรรมการวิจัย
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 e-Thesis
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 ผลงานการวิจัย
 ข้อมูลงานวิจัย
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.