โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ - Kalasin Hospital
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม    มีอัลบั้มทั้งหมด   10   อัลบั้ม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ - Kalasin Hospital  
 
อัลบั้มรูป ปี 2562
อัลบั้มรูป ปี 2561
อัลบั้มรูป ปี 2560
อัลบั้มรูป ปี 2559
อัลบั้มรูป ปี 2558
อัลบั้มรูป ปี 2557
อัลบั้มรูป ปี 2556
อัลบั้มรูป ปี 2555
อัลบั้มรูป ปี 2554
อัลบั้มรูป ปี 2553