ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 113  
สถิติเดือนนี้ : 2,947  
สถิติปีนี้ : 48,794  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,095  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

  ค้นหาข่าว :
  ตรวจสอบภายใน ย้อนกลับ  
(EB 5) 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน  [อ่าน 42 ครั้ง]
(EB 5) 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน  [อ่าน 22 ครั้ง]
(EB4) 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่4  [อ่าน 42 ครั้ง]
(EB4) 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3  [อ่าน 15 ครั้ง]
(EB4) 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2  [อ่าน 17 ครั้ง]
(EB4) 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1  [อ่าน 14 ครั้ง]
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  [อ่าน 11 ครั้ง]
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)  [อ่าน 22 ครั้ง]
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย   [อ่าน 61 ครั้ง]
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย  [อ่าน 55 ครั้ง]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  [อ่าน 23 ครั้ง]
หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน  [อ่าน 34 ครั้ง]
หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  [อ่าน 32 ครั้ง]
หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน   [อ่าน 38 ครั้ง]
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"  [อ่าน 23 ครั้ง]
กิจกรรมการรวมกลุ่ม ชมรม STRONG โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  [อ่าน 36 ครั้ง]
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  [อ่าน 27 ครั้ง]
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [อ่าน 21 ครั้ง]
ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  [อ่าน 57 ครั้ง]
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  [อ่าน 27 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  128  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 7  
   2  3  4  5  6  7  


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.