ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 102  
สถิติเดือนนี้ : 2,936  
สถิติปีนี้ : 48,783  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,084  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

    วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ปี 2560-2564
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มีบริการเป็นเลิศ และเป็นธรรมาภิบาล 

นิยาม 
บริการเป็นเลิศ หมายถึง การให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิในสาขาหลักที่สำคัญ ได้แก่ Trauma New born หัวใจ มะเร็งและบริจาคอวัยวะ เป็นระดับ 2 ในปี 2564
คุณภาพ หมายถึง การพัฒนาและการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและระบบการบริการทุกสาขาด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริการทุกระดับแบบไร้รอยต่อ
เป็นธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการของโรงพยาบาลตามหลักธรรมภิบาล 6 ประการ คือ นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบ ความคุ้มค่าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.