ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 111  
สถิติเดือนนี้ : 2,945  
สถิติปีนี้ : 48,792  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,093  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

  ค้นหาข่าว :
  ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ย้อนกลับ  
รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  [อ่าน 47 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ  [อ่าน 429 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  [อ่าน 428 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษณะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้กับพนักงานบริการ  [อ่าน 752 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเภสัชกร  [อ่าน 216 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  [อ่าน 498 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  [อ่าน 466 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแน่งเภสัชกร  [อ่าน 283 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) , ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย)(เพศหญิง)(ทำความสะอาด)   [อ่าน 299 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  [อ่าน 805 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่่สอบ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย), ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย,เพศหญิง) (ทำความสะอาด)(เพศหญิง)   [อ่าน 480 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง   [อ่าน 711 ครั้ง]
รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเภสัชกร  [อ่าน 456 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) ,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด) (เพศชาย,เพศหญิง)  [อ่าน 488 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง  [อ่าน 1106 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง   [อ่าน 850 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  [อ่าน 194 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  [อ่าน 224 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  [อ่าน 324 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และพนักงานทั่วไป (เพศชาย)  [อ่าน 412 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  830  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 42  
   2  3  4  5  6  7  8  9  10  


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.