ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 99  
สถิติเดือนนี้ : 2,933  
สถิติปีนี้ : 48,780  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,081  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

  ค้นหาข่าว :
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ย้อนกลับ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน 11 ครั้ง]
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. นวน 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565  [อ่าน 11 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ รายการ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 3,  [อ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565  [อ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน 23 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565  [อ่าน 23 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทาย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี  [อ่าน 51 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน 31 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องซักผ้าแบบประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน 42 ครั้ง]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [อ่าน 61 ครั้ง]
การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์จำลอง ปีงบประมาณ 2565  [อ่าน 29 ครั้ง]
ร่างประกาศซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)  [อ่าน 19 ครั้ง]
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  [อ่าน 21 ครั้ง]
เอกสารประกวดราคาซื้อ การซื้อรถโดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  [อ่าน 39 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราห์ Hemoculture พร้อมน้ำยา  [อ่าน 19 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ  [อ่าน 25 ครั้ง]
ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   [อ่าน 27 ครั้ง]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือดแบบอัตโนมัติ (Hemoglobin A1c) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [อ่าน 15 ครั้ง]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ CBC พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน 14 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  1670  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 84  
   2  3  4  5  6  7  8  9  10  


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.