ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 95  
สถิติเดือนนี้ : 2,929  
สถิติปีนี้ : 48,776  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,077  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

  ค้นหาข่าว :
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ  [อ่าน 9 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน  [อ่าน 20 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  [อ่าน 14 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมููลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ฯ  [อ่าน 16 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ   [อ่าน 5 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2564  [อ่าน 20 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยความรับผิด กรุงเทพประกันภัย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  [อ่าน 15 ครั้ง]
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมบัญชีกลาง  [อ่าน 19 ครั้ง]
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันพระปกเกล้า   [อ่าน 24 ครั้ง]
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   [อ่าน 21 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ  [อ่าน 4 ครั้ง]
ขอเชิญรวมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   [อ่าน 9 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   [อ่าน 10 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม   [อ่าน 6 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม   [อ่าน 5 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  [อ่าน 44 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  [อ่าน 23 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพหานคร รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  [อ่าน 16 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  [อ่าน 27 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  [อ่าน 27 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  1957  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 98  
   2  3  4  5  6  7  8  9  10  


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.