ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 117  
สถิติเดือนนี้ : 2,951  
สถิติปีนี้ : 48,798  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,099  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

    ย้อนกลับ
   เอกสารงานอื่น ๆ
   ข้อมลการใช้สารเคมีในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
   สรุปการดำเนินงานตามยุทธฯ 2561
   แผนปฏิบัติราชการ รพ.กาฬสินธุ์ 2561
   ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รพ.กาฬสินธุ์ 2561
   ผลการดำเนินงาน รพ.กาฬสินธุ์ ไตรมาส 1-2562 Cockpit
   KPI template รพ.กาฬสินธุ์ 2561
   ส่งเมล์ อ.สุรชัย 2.ผลงานดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธณรม (เล่มเล็ก)
   ส่งเมล์ อ.สุรชัย 1.แบบประเมินตนเองคนดีศรีสาธารณสุข 35 หน้า
   เอกสารประกอบการบรรยาย CPR
   การเงิน
   การขอตรวจและคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนบ้าน
   การจัดซื้อ-จัดจ้าง
   ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
   เบี้ยประชุมกรรมการ
   ร่างระเบียบฯการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีข้อมูลทั้งหมด  18  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 1  
   


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.