ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
สถิติวันนี้ : 119  
สถิติเดือนนี้ : 2,953  
สถิติปีนี้ : 48,800  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,101  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

    ย้อนกลับ
   งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
   แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ Covid-19
   FM-ACD-046-00 SAR 2018
   รายงานการประเมินตนเองของPCT
   ทบทวน SPA และService Profile
   ทบทวนและจัดทำทบทวน 12 กิจกรรม
   เอกสารจัดทำรายงานความก่าวหน้าในระยะเวลา 6 เดือน หลังการรับรองตามข้อเสนอแนะของ สรพ.
   แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
   Template นำเสนอ SPA ของทีมนำ
   แบบฟอร์มถอดบทเรียน
   เอกสารคุณภาพ ปี 2559
   Service Profile หน่วยงาน
   Service Profile PCT
   แบบฟอร์ม ONE PAGE แบบประเมินตนเองของ PCT
   แบบฟอร์ม ONE PAGE แบบประเมินตนเองของ ทีมนำ
   ค้นหาขุมทรัพย์จากเวชระเบียน อาจารย์วรวรรณ
   รายงานประเมินตนเอง (SAR Part 1- Part 3)
   SPA ของ PCT
   เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
   HA Scoring
   แบบฟอร์ม Service Profile

มีข้อมูลทั้งหมด  56  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 3  
   2  3  


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.