โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก...     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก...     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบร...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ :   
สถิติเดือนนี้ : 0  
สถิติปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   โครงการร่วมบริจากเพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง ยอดบริจาค 4,300,000.00 บาท
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ยอดบริจาค 2,500,000.00 บาท
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ยอดบริจาค 1,030,000.00 บาท
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 720,000.00 บาท
   ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทยร์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 1/2563) โควตาแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับจัดสรรรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 [แสดงจำนวน 2 ครั้ง]
       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทยร์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Blockchain Camp for Developers (Geeks on the Blockchain) Batch 1 [แสดงจำนวน 17 ครั้ง]
       ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Blockchain Camp for Developers (Geeks on the Blockchain) Batch 1 ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาจองเหรียญดษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในดอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 [แสดงจำนวน 18 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาจองเหรียญดษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในดอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 377 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 424 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 525 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๒ ชั้น ความยาว ๒๔๐ เมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 14 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๒ ชั้น ความยาว ๒๔๐ เมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดาน [แสดงจำนวน 21 ครั้ง]
       รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดาน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [แสดงจำนวน 75 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) ,พนักงานทั่วไป (เพศหญิง) (ทำความสะอาด) , ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย [แสดงจำนวน 64 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) ,พนักงานทั่วไป (เพศหญิง) (ทำความสะอาด) , ตำแหน่งพนักงานรักษาความ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [แสดงจำนวน 140 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   ตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [แสดงจำนวน 70 ครั้ง]
       แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ [แสดงจำนวน 49 ครั้ง]
       ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ..... (อ่านต่อ)
คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [แสดงจำนวน 82 ครั้ง]
       คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.