โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อ...     ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง...     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 65  
สถิติเดือนนี้ : 2,397  
สถิติปีนี้ : 10,779  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 395,406  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   โครงการร่วมบริจากเพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง ยอดบริจาค 4,300,000.00 บาท
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ยอดบริจาค 2,500,000.00 บาท
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ยอดบริจาค 1,030,000.00 บาท
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 720,000.00 บาท
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ..... (อ่านต่อ)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ HOSxP ประจำปี 2562 [แสดงจำนวน 8 ครั้ง]
       ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ HOSxP ประจำปี 2562 ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2562 [แสดงจำนวน 7 ครั้ง]
       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธาร ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 336 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 404 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 499 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการ Blood gas [แสดงจำนวน 5 ครั้ง]
       ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการ Blood gas ..... (อ่านต่อ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ CBC [แสดงจำนวน 5 ครั้ง]
       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ CBC ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ [แสดงจำนวน 22 ครั้ง]
       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกรับย้าย / รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ/ชำนาญการ [แสดงจำนวน 59 ครั้ง]
       ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกรับย้าย / รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ/ชำนาญก ..... (อ่านต่อ)
ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย [แสดงจำนวน 147 ครั้ง]
       ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [แสดงจำนวน 197 ครั้ง]
       ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   ตรวจสอบภายใน
คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [แสดงจำนวน 21 ครั้ง]
       คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 27 ครั้ง]
       ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย [แสดงจำนวน 120 ครั้ง]
       ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.