โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ขอความร่วมมือรณรงค์และเผยแพร่ป...     ประชาสัมพันธ์แนะนำเว็บไซต์การล...     ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคค...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
สถิติวันนี้ : 84  
สถิติเดือนนี้ : 2,403  
สถิติปีนี้ : 39,726  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 379,183  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   โครงการร่วมบริจากเพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง ยอดบริจาค 4,300,000.00 บาท
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
บริษัทกิตติกมล คุณสมบัติ บุญเพิ่ม ยอดบริจาค 500,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปงฮงเตียงกี่ ยอดบริจาค 500,000.00 บาท
บริษัท เอราวัณเคมีการเกษตร จำกัด โดยคุณกุลรัตน์ สุพรรณธะริด ยอดบริจาค 300,000.00 บาท
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา [แสดงจำนวน 0 ครั้ง]
       ขอความร่วมมือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์แนะนำเว็บไซต์การลงประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดีเคทู พลัส จำกัด [แสดงจำนวน 2 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์แนะนำเว็บไซต์การลงประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดีเคทู พลัส จำกัด ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา [แสดงจำนวน 1 ครั้ง]
       ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 256 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 349 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 444 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจ้างตรวจคัดกรองโลหิต [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       ประกาศแผนจัดซื้อจ้างตรวจคัดกรองโลหิต ..... (อ่านต่อ)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจโลหิต [แสดงจำนวน 8 ครั้ง]
       ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจโลหิต ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างสารหนืดผ่าตัดตา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,040,000.-บาท [แสดงจำนวน 8 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างสารหนืดผ่าตัดตา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,040,000.-บาท ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) (เพศหญิง) [แสดงจำนวน 577 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) (เพศหญิง) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) [แสดงจำนวน 181 ครั้ง]
       161061 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [แสดงจำนวน 534 ครั้ง]
       ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   ตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย [แสดงจำนวน 63 ครั้ง]
       ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย ..... (อ่านต่อ)
รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [แสดงจำนวน 86 ครั้ง]
       รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ..... (อ่านต่อ)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [แสดงจำนวน 109 ครั้ง]
       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.