โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างว...     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างว...     หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 152  
สถิติเดือนนี้ : 3,967  
สถิติปีนี้ : 38,802  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 423,429  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   โครงการร่วมบริจากเพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง ยอดบริจาค 4,300,000.00 บาท
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ยอดบริจาค 2,500,000.00 บาท
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ยอดบริจาค 1,030,000.00 บาท
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 720,000.00 บาท
   ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 4 ครั้ง]
       หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบม ..... (อ่านต่อ)
ด้วย สำนักพระราชวัง นำส่งหมายกำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 50 วัน วันพระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.1,ว.ป.ร.1 ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พุทธศักราช 2562 วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 16 [แสดงจำนวน 1 ครั้ง]
       ด้วย สำนักพระราชวัง นำส่งหมายกำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 50 วัน วันพระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น. ..... (อ่านต่อ)
ขอความสนับสนุนบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ที่ชำรุดทรุดโทรม วันอินจำปา จังหวัดเพชรบุรี [แสดงจำนวน 4 ครั้ง]
       ขอความสนับสนุนบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ที่ชำรุดทรุดโทรม วันอินจำปา จังหวัดเพชรบุรี ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 422 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 454 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 546 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [แสดงจำนวน 4 ครั้ง]
       รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ..... (อ่านต่อ)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [แสดงจำนวน 3 ครั้ง]
       รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถเข็นนั่ง wheel chair ด้วยวิธี e-bidding [แสดงจำนวน 61 ครั้ง]
       ประกาศประกวดราคาซื้อรถเข็นนั่ง wheel chair ด้วยวิธี e-bidding ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศรับสมัครสอบคักเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) (คนงาน) , ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย [แสดงจำนวน 229 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครสอบคักเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) (คนงาน) , ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครสอบคักเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) (เพศหญิง) [แสดงจำนวน 121 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครสอบคักเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) (เพศหญิง) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) (เพศหญิง) [แสดงจำนวน 169 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) (เพศหญิง) ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   ตรวจสอบภายใน
การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 [แสดงจำนวน 43 ครั้ง]
       การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานฯ [แสดงจำนวน 46 ครั้ง]
       ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 แ ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [แสดงจำนวน 30 ครั้ง]
       คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.