โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข...     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอนุโมทน...     ขออความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบก...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 45  
สถิติเดือนนี้ : 3,294  
สถิติปีนี้ : 32,039  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 371,496  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุายชนแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 2 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุายชนแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารแน ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 3 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
ขออความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธมนุษยชน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       ขออความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 204 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 316 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 414 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเม็ดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [แสดงจำนวน 18 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเม็ดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องยกเลิกประกวดราคาถุงบรรจุโลหิต 3 รายการ [แสดงจำนวน 3 ครั้ง]
       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องยกเลิกประกวดราคาถุงบรรจุโลหิต 3 รายการ ..... (อ่านต่อ)
ร่างประกาศ ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding [แสดงจำนวน 17 ครั้ง]
        เรื่องประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ , ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ชาย ,หญิง) [แสดงจำนวน 180 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ , ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ชาย ,หญิง) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสารถเฉพาะตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 513 ครั้ง]
       ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความส ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคม (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย,เพศหญิง) [แสดงจำนวน 538 ครั้ง]
       เงินประกันสังคม (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย,เพศหญิง) ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 566 ครั้ง]
       สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประชุมอบรมเรื่อง Patient safety และการเตรียมรับ Re-Accreditation [แสดงจำนวน 1,006 ครั้ง]
       ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 โดย อ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ..... (อ่านต่อ)
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค CUP เมือง-ดอนจาน ประจำปี 2555 [แสดงจำนวน 1,832 ครั้ง]
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ..... (อ่านต่อ)
 งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด 

   ตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย [แสดงจำนวน 25 ครั้ง]
       ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย ..... (อ่านต่อ)
รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [แสดงจำนวน 34 ครั้ง]
       รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ..... (อ่านต่อ)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [แสดงจำนวน 72 ครั้ง]
       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.