โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ประชาสัมพันธ์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ...     ประชาสัมพันธ์ เหรียญ พระพุทธโส...     ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธ...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 125  
สถิติเดือนนี้ : 3,525  
สถิติปีนี้ : 58,994  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 443,621  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   โครงการร่วมบริจากเพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง ยอดบริจาค 4,300,000.00 บาท
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ยอดบริจาค 2,500,000.00 บาท
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ยอดบริจาค 1,030,000.00 บาท
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 720,000.00 บาท
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน เดิม บ้านธาตุ เป็นบ้านพระธาตุพนม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ [แสดงจำนวน 0 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน เดิม บ้านธาตุ เป็นบ้านพระธาตุพนม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ เหรียญ พระพุทธโสธร หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ [แสดงจำนวน 0 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ เหรียญ พระพุทธโสธร หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้ ..... (อ่านต่อ)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ แลพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมพร้อมนี้ [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ แลพฤติกรรมทางจริยธรร ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 484 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 497 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 569 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [แสดงจำนวน 4 ครั้ง]
       จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ..... (อ่านต่อ)
ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยเงินบริจาค [แสดงจำนวน 12 ครั้ง]
       ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยเงินบริจาค ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [แสดงจำนวน 15 ครั้ง]
       เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
รับสมัครสอลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคม (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย [แสดงจำนวน 260 ครั้ง]
       รับสมัครสอลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคม (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคม (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย ,เพศหญิง) และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด) (เพศชาย , เพศหญิง) [แสดงจำนวน 601 ครั้ง]
       รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคม (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย ,เพศหญิง) และตำแหน่งพนักงานทั่ว ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย , เพศหญิง) [แสดงจำนวน 297 ครั้ง]
       รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย , เพศหญิง) ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   ตรวจสอบภายใน
การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 [แสดงจำนวน 140 ครั้ง]
       การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานฯ [แสดงจำนวน 110 ครั้ง]
       ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 แ ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [แสดงจำนวน 86 ครั้ง]
       คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.