โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

การปฏิรูปสวัสดิการให้กับแพทย์พ...     ประชาสัมพันธ์ขอรับทุนสนับสนุนโ...     ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ส...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 52  
สถิติเดือนนี้ : 2,648  
สถิติปีนี้ : 2,648  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 387,275  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   โครงการร่วมบริจากเพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง ยอดบริจาค 4,300,000.00 บาท
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ยอดบริจาค 2,500,000.00 บาท
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ยอดบริจาค 1,030,000.00 บาท
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 720,000.00 บาท
   ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิรูปสวัสดิการให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ นายแพทย์สกนธ์ บุญมีอุดม รองหัวหน้าพรรคประชานิยม ด้านสาธารณสุข แพทย์ประจำโรงพยาบาล ป. แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา [แสดงจำนวน 3 ครั้ง]
       การปฏิรูปสวัสดิการให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ นายแพทย์สกนธ์ บุญมีอุดม รองหัวหน้าพรรคประชานิยม ด้านสาธารณสุข แ ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน สำนักงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรฯ [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน สำนักงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ ..... (อ่านต่อ)
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 289 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 375 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 476 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน [แสดงจำนวน 15 ครั้ง]
       ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายงานแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 (ร้อยละ 70 ) [แสดงจำนวน 10 ครั้ง]
       ประกาศ รายงานแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 (ร้อยละ 70 ) ..... (อ่านต่อ)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [แสดงจำนวน 9 ครั้ง]
       ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งวนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพยาบาลวิชาชิพ [แสดงจำนวน 439 ครั้ง]
       ตำแหน่งวนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพยาบาลวิชาชิพ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [แสดงจำนวน 705 ครั้ง]
       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ..... (อ่านต่อ)
เรื่องรับย้าย/รับโอนข้าราชการ [แสดงจำนวน 227 ครั้ง]
       เรื่องรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   ตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย [แสดงจำนวน 89 ครั้ง]
       ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย ..... (อ่านต่อ)
รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [แสดงจำนวน 111 ครั้ง]
       รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ..... (อ่านต่อ)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [แสดงจำนวน 139 ครั้ง]
       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.