ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)        ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ        ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน        ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้        ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมููลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ฯ        ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. นวน 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565       รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์       ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ รายการ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 3,     สายตรงผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ - Kalasin Hospital
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ - Kalasin Hospital
แสดงคำถาม
ตั้งคำถาม
เข้าสู่ระบบ
แสดงข้อมูลคำถาม/เสนอความคิดเห็น
จัดเรียงคำถามตาม :
คำค้น :

   หัวข้อคำถาม ตั้งคำถามโดย วันที่ตั้งคำถาม จำนวนผู้อ่าน

    ยังไม่มีข้อมูลคำถาม ที่จะใช้แสดงผลครับ !!!

มีข้อมูลทั้งหมด  0  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 0  
   
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811520, 043-811020
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ